Informații generale

În desfășurarea activității sale SC RATEZ DEZ WASH SRL, societate comercială cu sediul social în str. Mihai Eminescu, nr 390/B, localitate Vama, județ Satu Mare, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul  J30/1074/2020, având cod fiscal RO40597316, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați site-ul www.tara-oasului.ro.

Societatea asigură în permanență respectarea principiilor și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea și transferul datelor cu caracter personal, așa cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare, precum și prin prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care SC RATEZ DEZ WASH SRL gestionează datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin accesarea site-ului www.tara-oasului.ro.

Când utilizați serviciile noastre, respectiv accesați website-ul nostru, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentei Politici de confidențialitate.

Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al  Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR):

“Date cu caracter personal” reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

“Prelucrarea” reprezintă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

“DPO” reprezintă persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul SC RATEZ DEZ WASH SRL.

Scopul prelucrării datelor personale

SC RATEZ DEZ WASH SRL poate prelucra datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • gestionarea eventualelor reclamații sau sugestii;
 • asigurarea unei bune funcționări a site-ului www.tara-oasului.ro.


Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: nume, prenume, telefon, e-mail.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate de către noi în următoarele circumstanțe:

 • ca urmare a comenzilor făcute prin intermediul unor site-uri terțe de comenzi;
 • prin utilizarea adresei de e-mail și a numerelor de telefon afișate în site-ul www.tara-oasului.ro în vederea comenzilor, solicitării de informații sau transmiterii unor comunicări;
 • comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu serviciile și ofertele noastre;
 • sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități promoționale;
 • fișiere de tip “cookies”

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul dumneavoastră terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul dumneavoastră prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice, ori sunt necesare în vederea furnizării unui serviciu solicitat în mod expres de către dumneavoastră (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe site-ul www.tara-oasului.ro astfel încât să utilizați cu ușurință site-ul la o eventuală accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul dumneavoastră prealabil, site-ul www.tara-oasului.ro vă va cere acordul printr-un mesaj afişat pe site în momentul accesării acestuia. Acest mesaj conţine un link către prezenta Politică de Confidențialitate şi vă oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă v-ați dat acordul dar ulterior vă răzgândiți, puteți folosi setările aplicaţiei dumneavoastră de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, organizare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice; 
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale SC RATEZ DEZ WASH SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. 

Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor SC RATEZ DEZ WASH SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, SC RATEZ DEZ WASH SRL va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele dumneavoastră: 

 • persoane sau firme terțe în scopul asigurării livrării produselor comandate;
 • alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor dumneavoastră personale către eventualii terți mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora.

Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, ne puteți anunța printr-un e-mail la adresa contact@tara-oasului.ro.

Vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută sau neanunțată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile de mai sus.

 • în vederea participării la eventualele concursuri și campanii organizate de către SC RATEZ DEZ WASH SRL, vom păstra datele dumneavoastră personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării dumneavoastră la aceste programe, conform Regulamentelor comunicate pentru fiecare eveniment în parte;
 • cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe site-ul www.tara-oasului.ro şi interacţiunile utilizatorilor cu site-ul www.tara-oasului.ro, vom păstra datele privind interacţiunile dumneavoastră pe o perioadă de până la 3 ani.

SC RATEZ DEZ WASH SRL poate şterge datele dumneavoastră personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră în maxim 30 de zile de la primirea solicitării;
 • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor sau considerați că prelucrarea este ilegală. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți; dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex; 
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o încălcare a Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor datelor (GDPR).


Informații de contact ale DPO-ului

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare puteți să contactați DPO-ul la următoarea adresă de e-mail: contact@tara-oasului.ro. De asemenea, puteți adresa solicitări scrise la adresa de corespondență a SC RATEZ DEZ WASH SRL, detaliată în partea introductivă a prezentei politici.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. 

Actualizarea Politicii de confidențialitate 

SC RATEZ DEZ WASH SRL va asigura actualizarea prezentei Politici de Confidențialitate și va afișa pe site-ul www.tara-oasului.ro cea mai recentă versiune a acesteia.